Stroom + drinkwater

Een project waar OLA veel aan is gelegen is de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen die tegelijk zoet water kunnen maken. Bestemd voor kustgebieden met veel zon, weinig drinkwater en dure dieselstroom.

Het idee is gebaseerd op een eenvoudig overleefpakket voor mensen die op zee dobberen. Onderdeel is een opklapbaar verdampingssysteem bestaande uit een ondiepe zwarte bak met zeewater en een verstelbare ruit van onbreekbaar polycarbonaat. De ruimte tussen bak en ruit is gesloten met plastic folie. De ruit wordt gekoeld door de wind of opgebracht zeewater. Onderaan de ruit is een opvang gootje met een slangetje naar buiten voor het gecondenseerde zoete water. De zon verwarmt het zeewater dat gaat verdampen. De damp slaat neer op de gekoelde ruit en verzamelt zich als zoet water in het gootje. Af en toe moet de bak zeewater ververst worden. Je kan ook doorgaan als je zout wil winnen.

Het idee is om de ruit te beplakken met zonnecellen, de ruit te koelen met uit de diepte opgepompt koud zeewater (verhoogt ook het rendement van de zonnecellen) en het verversen van zout- en afvoeren van zoet water te automatiseren. Gedacht wordt aan eenheden van ca 6 x 6 meter, die ingeklapt en geborgen kunnen worden door vissersboten ingeval er een zware storm dreigt. Het verdient voorkeur om lagunes te maken door zandbanken aan de zeekant op te spuiten (als er geen lagunes zijn).

De stroom kan aan de kust direct gebruikt worden en het surplus kan in waterstof worden omgezet, dat als methanol geƫxporteerd kan worden. Het gedestilleerde water kan direct gebruikt worden en het surplus verhandeld dan wel toegepast worden om nieuwe bossen/boomgaarden aan te planten in combinatie met tuinbouw (agro-forrestry).

Bij dit project is het niet zozeer de techniek die een uitdaging vormt, maar de organisatie van lokale bestuurders en bedrijven, landelijk bestuur, financiering, vissers, bescherming tegen dieven, de agrarische sector, industrie en handel van energieproducten…

Gemikt wordt op een technische levensduur van 30+ jaar en bouwkosten < 10.000 euro met een capaciteit van 10-15 kW nominaal aan stroom en ca 1000-1200 liter zoet water per uur. Onderhoudskosten p.m.; controle, bewaking, reparatie en berging bij storm door lokale vissers.

“Bijvangst”: de drijvende eenheden kunnen ook gebruikt worden voor het kweken van eetbare wieren (aan verticaal afhangende matten). Dat trekt ook weer vis aan.

In 2023 zal een werktekening en werkplan gepresenteerd worden om een proef eenheid te maken en te testen. Met de presentatie zal een sponsorwerving van start gaan.