AutonoomStroom

“Van het net af”

AutonoomStroom is een ontwikkelingsproject naar een hanteerbaar systeem van duurzame energie opwekking en -opslag, in 100% recyclebare accu’s en in de vorm van waterstofgas. Hanteerbaar betekent: door een handige knutselaar zelf samen te stellen en te installeren naar de eigen behoefte en daarmee kleinschalig en betaalbaar.

De kennis wordt “open source” hier gepubliceerd, d.w.z. dat het iedereen vrij staat de oplossingen, ontwerpen en schema’s particulier of bedrijfsmatig toe te passen.

Het projectplan is hier in pdf af te laden.

Het project focust op de elektrolyse, de opslag en toepassing van waterstof. Elektrolyse apparaten zijn commercieel verkrijgbaar en tamelijk duur; daarvoor wordt een eenvoudiger apparaat – ingericht op discontinu gebruik met wisselende stroomsterktes – ontwikkeld in combinatie met een gashouder voor tussenopslag. Voor de opslag wordt gekeken naar het gebruik van 30 bar propaangastanks; betaalbare 30 bar compressoren worden gebruikt voor het vullen van luchttanks voor duikers.

Hierboven het schema voor een pilot-project voor autonome stroomopwekking met de mogelijkheid aan het net te leveren dan wel ervan af te nemen. Conform dit schema zal eerst een proefproject plaats vinden om de componenten te testen.

Als derde punt zal gewerkt worden aan een infrastructuur waarbij zomerse waterstof wordt opgehaald door een gassenbedrijf om er methanol van te maken dat aan de klant teruggeleverd kan worden. Bepaalde typen brandstofcel werken op methanol, dat als een normale vloeibare brandstof vervoerd en opgeslagen kan worden.

Het project is in het voorjaar van 2022 gestart met het ontwerpen van systemen, installaties, verkenning van het veld en het zoeken van geschikte apparatuur en materialen. Er is financiering voor en een eerste klant. Het wachten is nog op een bankrekening.