Projecten

Met de Stichting Ola willen bestuur, uitvoerders en donateurs projecten ondernemen om in bepaalde maatschappelijke gebieden flessenhalzen in duurzame, circulaire ontwikkeling te “ontstoppen”. De opgedane kennis wordt “open bron” verspreid. Het kan gaan om technische kennis, maar ook om sociaaleconomie of hoe een collectief cq coƶperatie opgericht en bestuurd kan worden.

Het eerste project betreft de opwekking, opslag en toepassing van waterstof op het niveau van een huishouden of collectief, dat we AutonoomStroom hebben gedoopt. Autonoom omdat het in principe mogelijk maakt een huishouden van het net af te koppelen. Zowel voor gas als voor stroom.

Het tweede project dat we hier willen noemen betreft de ontwikkeling van zonvolgende zonnepanelen. Meestal is het voordeliger om meer panelen neer te leggen, omdat een zonvolgende installatie niet goedkoop is en onderhoud behoeft. Maar soms is daar niet genoeg ruimte voor, bijvoorbeeld op een plat dak of in een tuin. Dan kan een zonvolgend systeem de opbrengst aan zonnestroom bijna verdubbelen. Dat is vooral interessant in de winterperiode als er minder zon is en voor de productie van eigen waterstof in de zomerperiode.

Een derde project is de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen die tegelijk met behulp van zonnewarmte (gekoeld door koud zeewater) zoet water uit zeewater destilleren. Dit systeem is met name bestemd voor kustgebieden waar de zee grenst aan droogtegebieden en voor kleine eilanden in de tropen waar zowel water als stroom schaars zijn.

Als we toch met drijven bezig zijn: ook eenvoudige, circulaire woningen kunnen drijvend gefabriceerd worden, en masse door bedrijven of doe-het-zelf door handige mensen. Drijvende huizen hebben geen fundering nodig, alleen een ondiepe vijver, iets groter dan het huis. Ze kunnen in twee maanden klaar zijn. Als men wil…