Zonvolgende zonnepanelen

In de meeste gevallen is er voldoende ruimte om zonnepanelen vast op te stellen in een kleine hoek t.o.v. het aardoppervlak. Soms is die ruimte er niet, denk aan platte daken, dakkapellen, tuinen. Dan kan het lonend zijn om panelen zonvolgend op te stellen, waarmee de opbrengst vergroot of zelfs verdubbeld kan worden.

Er bestaan commercieel verkrijgbare zonvolgende systemen, maar die zijn zo kostbaar dat het meestal voordeliger is meer panelen neer te leggen voor dezelfde meeropbrengst.

Zonvolgend gebeurt primair van ochtendzon tot avondzon, dus van oost naar west. De panelen kantelen rond een schuinstaande spil, waarvan de hoek geoptimaliseerd kan worden voor zomer- of winterbedrijf.

Een tweede optie is om daarnaast de hoek van de spil seizoenvolgend te maken, dat wil zeggen in een hoek van 60˚ in de winter tot 30˚ in de zomer. Dat kan van belang zijn om zowel met een laagstaande zon een maximale opbrengst te verkrijgen, als in de zomer, bijvoorbeeld als met het stroomsurplus waterstof gemaakt wordt.

Het is het oogmerk om een betaalbare en eenvoudig te installeren techniek te ontwikkelen die ook nog weinig energie neemt bij de productie en het bedrijf. Kijk, een houten paal voor een bovengrondse elektrische leiding staat er zonder problemen 50 jaar. Ook met een houten onderstel wordt CO2 vastgelegd, wat je voor staal of aluminium niet kunt zeggen. De beweging komt van pneumatische of hydraulische cilinders die door een klok worden aangestuurd.

Het is de bedoeling hiermee in het voorjaar van 2023 te beginnen.