Statuten, beleidsplan en donaties

De statuten en het beleidsplan zijn onderin deze pagina af te laden. De ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) betekent dat giften en legaten aan de stichting voor u aftrekbaar zijn van de Inkomsten Belasting. Het bankrekeningnummer van OLA is

Het betekent ook dat de stichting geen belasting hoeft te betalen als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven. De stichting mag statutair geen geld lenen of schulden aangaan, ook niet bij aankopen. Bestuurders en vrijwilligers krijgen hooguit een reiskostenvergoeding.

Doel van de stichting is het entameren, faciliteren en financieren van onderzoeks- en uitvoeringsprojecten waarmee individuele en groepen mensen – denk aan woon-werkgemeenschappen, ecodorpen, maar ook verzorgingstehuizen, hotels – hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen, waar kinderen zich veilig en naar hun talenten kunnen ontplooien (“It needs a village to raise a child”), gezond kunnen eten en het gezellig met elkaar hebben.

Eén van de doelstellingen is het beheren van onroerend goed dat vervolgens voorgoed uit het economische verkeer wordt gehaald. Dat wil zeggen dat aangekochte of gefinancierde grond en gebouwen statutair niet verkocht of verpand mogen worden. Financiering is dan ook alleen mogelijk op basis van giften en legaten. De helaas overleden oprichter van OLA, Iwanjka Geerdink, had een visioen van samenwerkende ecologische “flowtowns” in Europa en verder, waar bewoners in-, uit- en doorstromen en als een soort “seizoensnomaden” rondtrekken.

Daarnaast houdt OLA zich bezig met mens- en milieuvriendelijke projecten op het gebied van autonome energie (“off the grid”). Het eerste project dat ter hand wordt genomen is de ontwikkeling van kleinschalige (1-10 huishoudens) systemen voor duurzame opwekking, opslag en gebruik van elektrische en thermische energie. Zie de pagina Projecten.

U kunt hier de statuten, het beleidsplan en de beschikking van de Belastingdienst afladen in pdf.